Webbinarier 2019 och 2020

Fyra nya webbinarier kommer att sändas fram till 2020. Alla webbinarier direktsänds från denna sida. De filmas också för att sedan vara tillgängliga på kurssidan. Nästa webbinarium kommer att behandla repowering.

NYTT!

Webbinarium om Repowering

Du får veta mer om vilka alternativ man har när vindkraftverken har tjänat ut. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av alternativen repowering/generationsskifte, Life time extension/förlängd livstid och nedmontering kommer att belysas samt vilka tillstånd som behövs.

Tid:

Meddelas senare.Webbinarier 2017

Under våren och hösten 2017 sändes tre webbinarier via vindkraftskurs.se som behandlade aktuella frågor för vindkraft. Webbinarierna direktsändes och finns nu tillgängliga att se från den här sidan.

Webbinarium om vindkraft och fåglar

HÄR kan du se filmen från webbinarium 3 samt få svar på alla chatfrågor från deltagarna.

Webbinarium om Energiöverenskommelsen och vindkraftens samhällsförutsättningar

HÄR kan du se filmen från webbinarium 2 samt få svar på alla chatfrågor från deltagarna.


Webbinarium om vindkraft och ljud

HÄR kan du se filmen från webbinarium 1 samt få svar på alla chatfrågor från deltagarna.Tekniska förutsättningar

För att ta del av webbinarierna behöver du en dator med en snabb och stabil internetuppkoppling. Du behöver antingen hörlurar eller högtalare för att höra det som sägs.

Frågor

Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se och Maria Klemm maria.klemm@geo.uu.se.

Webbinariet och vindkraftskurs.se är aktiviteter inom det nationella Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten. Arrangör är noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket, som tillhör Vindenergigruppen på Campus Gotland Uppsala universitet, Institutionen för Geovetenskaper.